ja dla ciebie jak na pustyni kwiat

ja dla ciebie jak na pustyni kwiat

Rok rolnictwa

Kalendarz roku rolniczej jest niezwykle ważne w prowadzeniu gospodarstw w naszym kraju. Wiele z nich jest uzależnione od warunków pogodowych, a różnica w pogodzie z południowej Anglii Północnej oznacza, że ??kalendarz może zmieniać się z roku na rok.

Jednak nie zawsze są te same ważne daty, które pojawiają się co roku i zawsze są one postrzegane przez naszych gospodarstw. Aby utrzymać farmę i pomoc w jego rozwoju jako pomyślne, rok hodowli muszą być przestrzegane i nic nie przegapiłem, oprócz w wyjątkowych przypadkach. Źródła utrzymania gospodarstw biegnie w dużej mierze na przyjście sezonów i być przygotowanym na to ma ogromne znaczenie.

ja dla ciebie jak na pustyni kwiat

To trwa ścisły reżim i dyscyplinę, nie wspominając o ciężkiej pracy, aby utrzymać maksymalny potencjał danego gospodarstwa. Poprzez monitorowanie wszystkich aspektów jej prowadzeniem i przywieraniu do ogólnego układu kalendarza rolniczej (w zależności od hodowli zwierząt gospodarskich), gospodarstw szanse powodzenia pozostaną zdrowe.

Zazwyczaj pierwsze duże wydarzenie roku odbywa się w okolicach lutego, a koncentruje się na skanowaniu ciąży z owiec na farmie. Aby zaspokoić hodowli drobiu, spalanie Moor jest przeprowadzane przez cały marzec, a następnie ważne działalności wycieleniu jest najbardziej prawdopodobne do marca i kwietnia. Sezon Lambing występuje od kwietnia do maja, a jest to szczególnie pracowity okres w roku dla gospodarstw.

ja dla ciebie jak na pustyni kwiat

W miesiącach letnich w czerwcu i lipcu zobaczyć strzyżenia i znakowanie owiec, a następnie opierając się na to pod sierpnia jest podejmowanie siano. Zapewniają one najdłuższe dni dla rolnika, a niektóre z najtrudniejszych pracy też, zwłaszcza w czasach minionych. Wtedy jednak dopiero we wrześniu, jest więcej wycielenia a ten biegnie równolegle do sprzedaży bydła i pokazów. Są to zasadnicze znaczenie dla trwałości gospodarstw i są tym, co utrzymuje ich utrzymanie i podniesienie reputacji. Z tego powodu, że jest to bardzo ważny czas w roku dla naszych krajów rolniczych społeczności.

Opierając się na tym, w okresie od października do listopada, Baranka i cielę sprzedaży są w pełnym rozkwicie. Walka o dominację sezon jest w listopadzie, a to jest, kiedy barany są wprowadzane do gospodarstw owiec. Oprócz tego, między miesiącach zimowych od listopada do marca, zwierzęta gospodarskie muszą być karmione kiszonki i siana z powodu braku sprawny runa leśnego w tych czasach. Gdy pojawiają się oznaki wiosny znów kalendarz rozpoczyna się ponownie w górę.

- autor artykułu